Türkiye Ormancılar Derneği

 ekoturizmgrubu

        

 

 

ana sayfa 

 

BEYNAM  ORMANI

        1601 Ha.(hektar) büyüklüğündeki bu kalıntı (relikt) orman; Ankara’nın güneyinde ve 40 km. uzaklıktadır. Geçmişte Kuyrukçu Ormanı olarak bilinirken, 1947 yılında 4785 Sayılı yasa’ ya göre devletleştirilmiş, 1966 yılında da Bakanlar Kurulu Kararı ile “muhafaza ormanı” kapsamına alınmıştır. 1969 yılında turizm bölgesi olarak ilan edilmiş ancak gelen tepkiler üzerine bu karardan vazgeçilmiştir.1973 yılında belirli bir kısmı “orman içi dinlenme yeri” olarak yararlanmaya açılmıştır. “fevkalade florası ve faunası çok ilginç bir kolleksiyon niteliğinde olduğundan” 1978 yılında “doğal sit alanı” olarak ilan edilmiştir. Yarı kurak iklim koşullarının egemen olduğu İç Anadolu Bölgesi’ nde; orman olmasını beklemediğimiz bir alanda yeşil bir adacık gibi duran Beynam Ormanı her açıdan değerli bir varlıktır. Orman 1200 m. yükseltiden başlayıp en yüksek tepe olan Otlukbeli Tepe (1521m.) ye değin çıkmaktadır.

        Yapılan araştırmaya göre alanda; 66 familyadan 241 cins ve 419 tür bitki ile kurt, çakal, tilki, domuz gibi memeliler ve kartal, doğan, puhu, keklik, karatavuk gibi kuş türleri bulunmaktadır. Karaçamın egemen olduğu orman yapısı içinde; meşe, katran ardıcı, alıç, ahlat, laden, kurtbağrı, hanımeli, kadın tuzluğu, barut ağacı, iğ ağacı, keçi söğüdü, aksöğüt, tüylü kartopu, çakal eriği, titrek kavak, karagöz, patlangaç çalısı, cehri, karaağaç, böğürtlen, kuşburnu gibi ağaç ve ağaççıkları görebileceğiz. Ayrıca ağaçlandırma çalışması kapsamında dikilmiş olan sedirleri de göreceğiz.

       

 

         Toplam alanı 580 ha. olan “orman içi dinlenme yeri” günümüzde de kullanımda iken yaklaşık 400 ha. büyüklüğündeki bir alan da 2004 yılında kent ormanı” olarak açılmıştır. Böylece 1601 ha. büyüklüğündeki ormanın 980 ha. lık bölümü rekreasyona açılmıştır. İşletmesi özelleştirilen “orman içi dinlenme yeri” ne, tatil günlerinde binlerce araç girişi olduğu söylenmektedir.

 

        Gezimiz “kent orman” kapısından başlayıp 7-8 km yürüdükten sonra Bala yolu’ nda bitecektir. Yürüyüş boyunca çeşitli orman yapılarını, seyir teraslarını, ağaç ve ağaççık türlerini, bazı kuş türlerini, ağaçlandırma alanını görme olanağı bulacağız. Umarız Neşeli sağlıklı ve yararlı bir gezi olur.

                                                                                                                                                     Ahmet DEMİRTAŞ

Relikt: Eski çağlarda geniş alanlarda yayılmış, günümüzde çok dar bir alanda kalmış (Beynam) yeniden yayılma yeteneğinden yoksun olan orman.