Türkiye Ormancılar Derneği

 ekoturizmgrubu

 

ana sayfa 

   

 

Çalıştay Kitabı (Türkçe):

 

Orman Ekosistemlerinde Ekoturizm Çalıştayı ve 10. Yılında

 

 

 TODEG

 

Çalıştay Kitabı (İngilizce):

 

Ecotourism in Forest Ecosystems Workshop & TODEG in Its Tenth Year

 

 

 

 

 

Çalıştay Fotoğrafları

Süleyman Alkan'ın merceğinden Karagöl Gezi Fotoğrafları

 

Katılımcı Listesi

 

 

 

20-22 Mayıs 2010

Orman Ekosistemlerinde Ekoturizm Çalıştayı

             

"Orman Ekosistemlerinde Ekoturizm" ana başlığı altında, 20 – 22 Mayıs 2010 günlerinde (Perşembe, Cuma, Cumartesi), toplam dört oturumdan oluşan iki günlük Çalıştay + bir günlük gezi düzenlenmiştir.

 

Toplantı Yeri: Gür Kent Hotel – Mithatpaşa Cad. No:4 06410 Yenişehir - Ankara

 

 a. Düzenleme Kurulu
    

     Selim AHIRLI

     Murat ALAN

     Mehtap ÖZTEKİN
     Kubilay ÖZYALÇIN

     Filiz SÖNMEZ

     Ercan VELİOĞLU

 

b. Çalışma grupları

 

1. Çalışma Grubunun Konusu

 

Ekoturizmde strateji, yasal çerçeve ve ekoturizm politikası nasıl olmalıdır? 

 

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

Hüsrev ÖZKARA (Kolaylaştırıcı - Eski Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü)

Dr. Selim KAPLAN (Yazman - Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü)

Doç. Dr. Gözde EMEKLİ (Ege Üniversitesi)

Doç. Dr.Erdoğan ATMIŞ (Bartın Üniversitesi)

Yard. Doç. Dr. Düriye BOZOK (Balıkesir Üniversitesi)

Dr. Tuncay PORSUK (İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü)

Araş. Gör. Sevgi GÖRMÜŞ (Kastamonu Üniversitesi)            

Av. Selim AHIRLI (Türkiye Ormancılar Derneği Ekoturizm Grubu / TODEG)

Yasemin ÖZLÜK (Hasandede Belediyesi)

Kadir KILIÇ (Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü / ORKÖY)

Özge GÖKÇE (GEF – SGP)

İsmail MENTEŞ (Kastamonu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)

A. Yeşim ÇAĞLAYAN (Bölgesel Çevre Merkezi / REC Türkiye)

 

 

2. Çalışma Grubunun Konusu 

Ekoturizmin orman ekosistemlerine etkileri nelerdir? 

Ekoturizmin planlaması ve denetimi nasıl yapılmalıdır?

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

 Doç. Dr. Kenan OK (Kolaylaştırıcı - İstanbul Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Gül GÜNEŞ (Kolaylaştırıcı - Atılım Üniversitesi)

Yaşar DİNÇSOY  (Yazman – TODEG)

Mehmet ÇALIKOĞLU (Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü)

Zerrin AY (Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü)

Erdoğan ERTÜRK (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü / DKMPGM)

Dr. Süleyman ALKAN (Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü)

Özgür KİRACIOĞLU (Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü)

Mustafa BEKTAŞ (Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği)

Gökmen YALÇIN (Küresel Çevre Fonu)

Mustafa BAYRAK (ORKÖY)

Hülya KILIÇ (Orman Genel Müdürlüğü)

Hakan OLGUN (Orman Genel Müdürlüğü)

Mehmet Emin ASLAN (Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü)

 

 

3. Çalışma Grubunun Konusu

 

Korunan alanlarda ve orman ekosistemlerinde ekoturizmi kimler, nasıl yapmalıdır?

Ekoturizmle ilgili kurum ve kuruluşların ekoturizmi algılaması nasıldır, nasıl olmalıdır?

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

 Yrd. Doç. Dr. Nuray TÜRKER (Kolaylaştırıcı - Karabük Üniversitesi)

Ülkü İŞSEVER (Yazman - TODEG)

Doç. Dr. Atilla GÜL (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Füsun ERDURAN (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)

Arş. Gör. Sevgi ÖZTÜRK (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Murat ALAN (TODEG)

Mustafa YILMAZ (Doğa Koruma ve Milli Parklar G. M.)

Hasan Basri AVCI (Orman Mühendisleri Odası)

Cemal KEÇELİ (Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü)

Sibel DEMİRTAŞ (Orman Genel Müdürlüğü)

Sevim ŞALLI (İşletmeci)

Ozan ÇEKİÇ (Türkiye Ormancılar Derneği)

Duygun BASTANLAR (WWF Türkiye)

Haydar POLAT (TODEG)

 

 

4. Çalışma Grubunun Konusu

 

Türkiye’deki ekoturizm uygulamalarının -sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal vb- eleştirisi;

ekoturizmde ilkeler ve standartlar neler olmalıdır?

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN (Kolaylaştırıcı - Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet SOMUNCU (Kolaylaştırıcı - Ankara Üniversitesi)

Ercan VELİOĞLU (Yazman – TODEG)

Erdal ÖRTEL (Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü)

Ufuk ÇOŞKUN (Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü)

Mustafa ÖZER (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)

Hüseyin TANİN (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)

Mutlu GÜRLER (Doğa ve Çevre Derneği)

İsmail ŞAFAK (Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü)

Mehmet KILIÇ (Orman Genel Müdürlüğü)

Özlem ŞENEL ARSLAN (Orman Genel Müdürlüğü)

Ferruh Fatih ALBAYRAK (OGM - Camili Orman İşletme Şefi)

Turgay EZEN (Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü)

Rafet AKSARAY (Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü)

Pelin KİHTİR ÖZTÜRK (UNDP - Çoruh Turizm Geliştirme Projesi)

 

 

 

 

5. Çalışma Grubunun Konusu

 

Ekolojik tarım, doğal yaşam ve “ekolojik çözüm”ler sunan ekolojik yerleşimlerin ekoturizm ile ilişkisi nedir?  

 

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

Prof. Dr. Nilgül KARADENİZ (Kolaylaştırıcı - Ankara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Selahattin AKŞİT (Kolaylaştırıcı - Erciyes Üniversitesi)

Huriye KARA (Yazman - Organik Tarım Uzmanı)

Dr. Burcu ÇENGEL (Yazman – TODEG)

Ege KASKA (Ankara Üniversitesi)

Deniz DİNÇEL (Ekoköy Uzmanı)

Yrd. Doç. Dr. Eriman TOPBAŞ (Gazi Üniversitesi)

Fatma AKYOL (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)

Gülçin ŞAHİN (Buğday Ekolojik Yaşam Derneği)

Prof. Dr. Mehmet Emin BARIŞ (Ankara Üniversitesi)

Muhittin TEKEŞ (Ekolojik Tarım Organizasyonu)

Sabiha ÜNAL (Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü)

Dursun KEPENEK (Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü)

Ertan ÜŞÜMÜŞ (Ekolojik Tarım Organizasyonu)

Filiz PEZİKOĞLU (Yalova Merkez Araştırma Müdürlüğü)

Doç. Dr. Meral GÜRER (Emekli Öğretim Üyesi)

Önder CIRIK (Kuzeydoğu Derneği)

Yener ATASEVEN (Ziraat Mühendisleri Odası)

Ceyda KURTAR (Ankara Üniversitesi)

 

 

 

 

6. Çalışma Grubunun Konusu

 

Ekoturizmin, ulusal turizm stratejisindeki yeri ne olmalıdır?

Ekoturizmde rehberlerin ve seyahat acentelerinin konumu nedir, ne olmalıdır?

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

Prof. Dr. Cevat TOSUN (Kolaylaştırıcı - Mustafa Kemal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Nazmiye ERDOĞAN (Kolaylaştırıcı - Başkent Üniversitesi)

Kubilay ÖZYALÇIN (Yazman - TODEG)

Doç. Dr. Abdullah SOYKAN (Balıkesir Üniversitesi)

Yrd.Doç. Esin ÖZKAN YÜRİK (Ege Üniversitesi)

Sema KALYONCU (Gazi Üniversitesi - Doktora Öğrencisi)

Ali Kamil ÜÇBAŞ (Doğa Sporları Yazarı)

Sinan DURU (İzci Lideri)

Ziya ŞEKER (TODEG)

Yusuf KURT (Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü)

Egemen ÇAKIR (Orman Mühendisi / DATUR Saha Yöneticisi)

Filiz SÖNMEZ (TODEG)

Candan BAL (Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü)

Gülsen KIRBAŞ (TÜRSAB / Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm Derneği)

 

 

                                        Program 

 

20 MAYIS 2010 PERSEMBE

8,45 – 9,00         Kayıt

9,00 – 9,40         Açılış Konuşmaları

9,40 – 9,50         Küre Dağları Milli Parkı ekoturizm uygulaması

9,50 – 10,00       TaTuTa çiftlikleri ekoturizm uygulaması

10,00 – 10,30     Ekoturizmin ve doğa temelli turizmin geldikleri noktadaki kavramsal çerçeve

                            (Yrd. Doç. Dr. Nazmiye ERDOĞAN – Başkent Üni.)                     

10,30 – 10,45     Ara

10,45 – 12,30     Çalışma Gruplarından birer akademisyenin, kendi çalışma grubu konularında 15’er  dakikalık sunuşları.                   

12,30 – 14,00     Öğle Yemeği

14,00 – 15,30     Çalışma Gruplarının konularında çalışmaları

15,30 – 15,45     Ara

15,45 – 17,00     Çalışma Gruplarının konularında çalışmaları               

 

21 MAYIS 2010 CUMA

9,00 – 10,15         1. Çalışma Grubunun çalışma çıktısı sunumu ve Tartışması

10,15 – 11,15       2. Çalışma Grubunun çalışma çıktısı sunumu ve Tartışması

11,15 – 11,30           Ara

11,30 – 12,30       3. Çalışma Grubunun çalışma çıktısı sunumu ve Tartışması

12,30 – 14,00           Öğle Yemeği

14,00 – 15,00       4. Çalışma Grubunun çalışma çıktısı sunumu ve Tartışması

15,00 – 16,00       5. Çalışma Grubunun çalışma çıktısı sunumu ve Tartışması

16,00 – 16,15           Ara

16,15 – 17,15       6. Çalışma Grubunun çalışma çıktısı sunumu ve Tartışması

 

22 MAYIS 2010 CUMARTESİ

8,25 – 18,40      Çubuk - Karagöl Gezisi

                      

 

ÇAĞRILI TEMSİLCİLERİN ULAŞIM, YEMEK VE KONAKLAMA MASRAFLARI DERNEĞİMİZCE KARŞILANMIŞTIR.