Türkiye Ormancılar Dernegi

 ekoturizmgrubu

 

 
  hakkımızda  
   

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ

EKOTURİZM GRUBU (TOD-EG)


Günümüzde artan çevre sorunları ile birlikte ormancılığın karşılaştığı sorunlar, ormancılıkla ilgili çalışmalar ve Türkiye doğasının en önemli unsuru olan ormanları tanıtma çabaları, yayla turizminin getirdiği olumsuzluklarla çakışınca Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) bünyesinde bir grup özverili arkadaş, tamamen gönüllülük temelinde EKOTURİZM GRUBU’ nu kurmuşlardır. Bu grupla Ankara halkına doğayı tanıtma, sevdirme ve çevre sorunlarına dikkat çekme hedeflenmiş ve bu etkinliklerden kâr edilmemesi bir ilke olarak kabul edilmiştir.

 

TOD, ülkemizde ilk kurulan derneklerden olup, doğa üzerine kamu yararına çalışan ve bu durumu yasal olarak kabul edilmiş ilk dernektir.

 

Geçmişte ilk dere ıslahını yapan, erozyon çalışmalarında bulunan, yaban hayvanları üretme istasyonları kuran, mesire yerlerini kuran ve işleten orman mühendislerinin kurduğu TOD, bu çalışmalarını yazılı basında ve edebiyat adamları ile Türk Halkına duyurmuştur. Yine 1960’lı yıllarda yeni anayasa hazırlıkları sırasında topluma orman ve ormancılık sorunlarını anlatmak için hazırladığı “YEŞİL KİTAP” aracılığıyla toplumu etkilemeyi başarmış, ormancılıkla ilgili anayasa maddelerinin de değişmesini sağlamıştır.

                                  

                   

 

Bugün de ormanların ve ormancılığın sorunları yanında çevre konularını da dikkate alarak görüşünü genişleten ve geliştiren TOD, doğal kaynaklarla ilgili olumsuzlukları engellemek için sadece orman mühendisleri ile değil değişik meslek grupları ile işbirliği içinde ekoturizm aracılığıyla yol almak istemektedir. Bu anlayışla kamuya hizmet etmeye çalışmakta ve TOD Yönetimi de Ekoturizm Grubuna gerekli desteği sağlamaktadır.


Ekoturizm Grubu, 2000 yılında kurulmuş olup  çalışmalarına 
eylemli olarak 2001 yılında başlamıştır. İlk gezilerini Ankara ve çevresine düzenleyen grup, daha sonra çevrebilimle ilgili olarak önemli ve dikkat çeken alanları tanıtmak amacıyla Anadolu’nun değişik yerlerine de geziler düzenlemiştir. Bu geziler sırasında ekoturizm için belirleyici en önemli iki nokta olan, “doğaya saygı” ve “yerel halka gelir bırakmak” konularına dikkat edilmiştir. Gezilerde, ayrıca değişik doğa örneklerinin tanıtılmasına dikkat edilmiştir.

 

Örneğin Kastamonu-Pınarbaşı-Küre dağları gezisi, çok sayıda bitki ve hayvan çeşidinin bulunması ve kanyon nedeniyle, Ankara-Çamlıdere-Fosil Ormanı gezisi, eski jeolojik devirlere ait orman fosilleri bulunması nedeniyle, Konya-Karapınar-Meke Gölü gezisi, eşsiz Meke krater gölü, çöl ekosistemi ve kumul ağaçlandırmaları nedeniyle, Ankara-Çubuk-Karagöl gezisi, birden çok bitki bölgesinin kesişme noktası olması, ilgi çekici sucul bitkileri nedeniyle, Ankara-Beypazarı gezisi, Nallıhan Kuş Cenneti, yöresel yemekler ve değişik barınma kültürü nedeniyle seçilmişlerdir.

 

Grubumuz, doğa dışında kalan konularda da gezi boyunca katılımcıları bilgilendirmektedir; bunun için de konuyla ilgili uzman kişilerle işbirliği yapmaktadır.TODEG, eğitim amaçlı geziler de yapmaktadır. Yıl içinde özellikle ilkokul çocuklarının oluşturduğu gruplara, tüm masraflarını üstlenerek, orman ve ağaçlara ilişkin bilgiler vermekte, doğa bilinci geliştirilmektedir.

 

TODEG, kuruluşundan bu yana sürekli olumlu tepkiler aldığı için çalışmalarını öncelikli olarak sürdürdüğü Ankara’nın yanında Türkiye’nin en büyük kenti olan İstanbul’da da şube açarak etkinliklerini genişletmiştir. Grup, kendisini geliştirmek için gezi katılımcılarının önerilerini de dikkate alarak yenilikler gerçekleştirmektedir.

 

Kuruluşunun 10. yılında, 3 uluslararası kuruluş temsilcisi, 14 üniversiteden 20’yi aşkın akademisyen, 14 araştırmacı, 3 Bakanlık ve bunlara bağlı Genel Müdürlükleri temsil eden uzmanlar, demokratik kitle örgütü ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri olmak üzere toplam 91 kişinin katılımı ile 20 - 22 Mayıs 2010 tarihinde, “Orman Ekosistemlerinde Ekoturizm Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

 

Gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalıştayın çıktılarını ise bir kitap basarak paylaşmayı amaçladık. Konuyla ilgilenenlere, dünyada da yeni bir kavram olan ekoturizme ilişkin olarak, ülkemizdeki güncel sürecin incelenebileceği ve geliştirilmesine katkıda bulunulabilecek bir fırsat sunabildiğimizi umuyoruz.

Etkinliklerimize ilişkin e-posta almak istiyorsanız lütfen bize bildirin - todtodeg@yahoo.com

                                                      

                                                                              ana sayfa

 

 
 

ankara 2014

TODEG, Türkiye Ormancılar Dernegi adına kâr amaçlamaksızın etkinlikler düzenler; TODEG'in baska hiçbir kurum, kisi ya da grupla baglantısı yoktur.