TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ 

   ekoturizmgrubu

ana sayfa MAKALELER

Ekoturizmi Anlamak - Ülkü İŞSEVER        Doğa Yürüyüşü Bilgileri - Efkan İSAK
 Anıt Ağaçlar - Ahmet DEMİRTAŞ        Biyolojik Çeşitlilik - Ercan VELİOĞLU

Ormancılıkta Uluslararası Sözleşmeler - Serdar ŞENGÜNEkoturizm ve Doğa Temelli ... - Nazmiye ERDOĞAN

Türkiye Ormancılık Sektörü Açısından ... - Kenan OK  Ekoturizm Paradigması - Hasan Basri AVCI

Ekoturizmin Eleştirel Bir ... - İrfan ERDOĞAN  Başka Bir Karagöl - Süleyman ALKAN

TODEG’ le Geçen 10 Yıldan ... - Ercan VELİOĞLU  Doğada Amatörlük ve Gönülülük - Filiz SÖNMEZ

 

EKOTURİZM, TANIM VE KAPSAM

ERDEK VE ÇEVRESİNİN EKOTURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ - Yrd.Doç.Dr. Yunus ARSLAN

TURİZMDE YÜKSELEN DEĞER: EKOTURİZM - Cengiz YÜCEL / TÜRSAB Ar-Ge

EKOTURİZM PLANLAMASINDA KATILIMCI YAKLAŞIMLA ETKİNLİK SEÇİMİ: CEHENNEMDERE VADİSİ ÖRNEĞİ - Dr. Ersin YILMAZ Yard. Doç. Dr. Kenan OK Araş. Gör. Taner OKAN

ÜLKEMİZDE ALTERNATİF TURİZM BİR DALI OLAN EKOTURİZM ÇEŞİTLERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI VE UYGULAMA ALANLARI - Elif AKPINAR, Yahya BULUT

BARTIN İLİNİN EKOTURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ - Yrd.Doç.Dr. Hüseyin TUROĞLU, Araş. Gör. Hasan ÖZDEMİR

KATILIMCI YAKLAŞIMLA EKOTURİZM STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: CEHENNEMDERE VADİSİ VE KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI ÖRNEKLERİ - Dr. Ersin YILMAZ, Dr. Ufuk COŞGUN, Zekeriya KOÇAK, Dr. Zerrin AY, K. Hale ORHAN

EKOTURİZMİN ORMAN KÖYLERİ KALKINMALARI ÜZERİNDEKİ SOSYOEKONOMİK ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ (Camili Biyosfer Alanı Örneği) - Mustafa Fehmi TÜRKER, İnci Zeynep AYDIN

ARTVİN KENTİ VE ÇEVRESİNİN EKOTURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ - Hilal YILMAZ

MUDURNU (BOLU) VE YAKIN ÇEVRESİ PEYZAJ ÖZELLİKLERİNİN EKOTURİZM KAPSAMINDA İRDELENMESİ - Nurhan KOÇAN

FİZİKSEL PLANLAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ - Hüseyin TUROĞLU

UZUNDERE İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN EKOTURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - Tuba ORHAN, Faris KARAHAN

EKOTURİZM BETİMLEMELERİYLE İLETİLENLERİN DOĞASI - Dr Nazmiye ERDOĞAN, Prof. Dr İrfan ERDOĞAN

EKOTURİZM VE BOTANİK TURİZMİ: TÜRKİYE'NİN SUKKULENT BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN TURİZM POTANSİYELİ - Neslihan DEMİRCAN, Işık ÖZ, Ray STEPHENSON, Faris KARAHAN

MULTIPLE CRITERIA ACTIVITY SELECTION FOR ECOTOURISM PLANNING IN İĞNEADA - Kenan OK

 

 

 

 

Etkinliklerimize ilişkin duyuru almak istiyorsanız adreslerimiz:

http://groups.google.com/group/todeg-duyuru

eko.tur@gmail.com

 

ANKARA 2008